POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES


Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.

Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.


Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

  • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
  • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
  • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.


Wykorzystywane narzędzia firm trzecich

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

  • Google Inc.


W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:https://policies.google.com/technologies/cookies

  • Twitter


Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

  • Facebook


Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

  • Youtube


Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fun&run studio (RUN Artur Rusek, ul. Hufcowa 8a/28, 94-107 Łódź, NIP: 727-240-26-38)

Kontakt z Administratorem danych: 

o  tel.: +48 513 107 349

o  e-mail: artur.rusek@funrunstudio.pl

o  adres do korespondencji: ul. Hufcowa 8a/28, 94-107 Łódź

RUGULAMIN ARTUR RUSEK - BON PODARUNKOWY


I. Definicje

1. Bon Podarunkowy- przedpłacony voucher o określonej wartości lub na określoną usługę.

2. Dowód Płatności - paragon fiskalny lub faktura zakupu.

3. Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Klient– osoba nabywająca Bon Podarunkowy ARTUR RUSEK RUN lub korzystająca z usługi.

5. Bony podarunkowe są dostępne w następujących wariantach;

   a) e-Bon podarunkowy- elektroniczny bon do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

   b) Bon podarunkowy w formie karty podarunkowej

6. Posiadacz Bonu– osoba dysponująca Bonem, uprawniającym do realizacji Usługi.

7. Usługa– każde działanie podejmowane przez ARTUR RUSEK RUN na rzecz Posiadacza Bonu.

8. Regulamin– niniejszy Regulamin dystrybucji Bonów Podarunkowych, prowadzonej przez ARTUR RUSEK RUN

9. ARTUR RUSEK RUN – firma ARTUR RUSEK RUN, z siedzibą w Łódź (91-071) przy ul. Ogrodowej 74, NIP: 7272402638, REGON: 472334043

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Bonów Podarunkowych

2. Przed nabyciem Bonu Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy.

4. Okres ważności Bonów wynosi 6 miesięcy.

5. Ważność Bonów liczona jest od momentu dokonania płatności.

6. Za moment dokonania płatności uznaje się:

   a) chwilę zaksięgowania wymaganej kwot a rachunku bankowym ARTUR RUSEK RUN

   b) chwilę dokonania płatności kartą lub przekazania gotówki pracownikowi ARTUR RUSEK RUN

7. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi, okres ważności Bonów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, ARTUR RUSEK RUN każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

1. Proces zakupu Bonów składa się z następujących etapów:

   a) wybór oferty;

   b) proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);

   c) podania danych identyfikacyjnych

   d) wybór sposobu płatności za Bon.

   e) zapłata za bon

2. Bony w formie karnetu przygotowywane są na specjalne życzenie Klienta, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie.

3. ARTUR RUSEK RUN nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych.

4. Dostępne metody dostawy Bonów to:

  a) e-Bon Podarunkowy - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  b) odbiór osobisty Bonu Podarunkowego w formie karnetu w dowolnym salonie ARTUR RUSEK RUN po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

5. Warunkiem nabycia Bonu jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

6. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 3 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

7. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Bonu, w formie i w sposób ustalony przez ARTUR RUSEK RUN, po uprzednim przedstawieniu przez Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Bonu jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu prosimy o kontakt telefoniczny z dowolnym salonem ARTUR RUSEK RUN.

 

IV. Zabezpieczenie bonu

1. Bony zabezpieczone są za pomocą unikalnego numeru bonu. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Bon można wykorzystać tylko jeden raz, w momencie realizacji usługi.

 

V. Realizacja Usługi

1. Bony są imienne lub bezimienne i określają wartość lub rodzaj usługi. Bony opatrzone są datą ważności oraz unikalnym numerem.

2. Posiadacz Bonu ma możliwość realizacji Usługi w terminie ustalonym w drodze rezerwacji wizyty.

3. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Bonu zobowiązany jest do kontaktu z ARTUR RUSEK RUN. Numery kontaktowe podane są na rewersie Bonu.

4. Przed realizacją usługi Posiadacz Bonu zobowiązany jest do jego okazania.

5. W przypadku nieokazania Bonu, ARTUR RUSEK RUN może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. ARTUR RUSEK RUN może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Bonu o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg ARTUR RUSEK RUN nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

   a) nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;

   b) nagła choroba personelu;

   c) nieprzewidziane wypadki losowe.

7. W sytuacjach określonych w pkt 6, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę w firmie ARTUR RUSEK RUN.

8. ARTUR RUSEK RUN zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

   a) odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

   b) żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora.

   c) odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W sytuacjach określonych w pkt 5 i w pkt 8, Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

10. Bony podarunkowe nie łączą się z innymi Bonami.

11. Bon podarunkowy o określonej wartości można wykorzystać wyłącznie na Usługi firmy ARTUR RUSEK RUN. Nie ma możliwości przeznaczenia danej wartości bonu np. na zakup sprzętu.

12. Klient dokonując rezerwacji wizyty, podczas której będzie chciał wykorzystać Bon podarunkowy, jest zobowiązany zgłosić to podczas rezerwacji podając numer Bonu.

13. Klient ma możliwość dokonania zmiany terminu rezerwacji lub anulowania wizyty najpóźniej w dniu poprzedzającym zarezerwowany termin. W przypadku gdy Klient nie pojawi w zarezerwowanym terminie lub będzie chciał anulować wizytę w dniu zarezerwowanego terminu, Bon uznaje się za wykorzystany.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Zwrotu Bonu, zakupionego w ARTUR RUSEK RUN bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu można dokonać wyłącznie osobiście – poprzez wizytę w siedzibie ARTUR RUSEK RUN.

2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich rejestracji.

3. Reklamacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres mailowy: artur.rusek@funrunstudio.pl

4. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji ARTUR RUSEK RUN dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Bonu, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

  a) dokonania rezerwacji wizyty

  b) realizacji zamówienia;

  c) obsługi zwrotów i reklamacji;

  d) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. ARTUR RUSEK RUN nie udostępnia danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ARTUR RUSEK RUN w celu realizacji bonu.

 

IX. Odpowiedzialność

1. ARTUR RUSEK RUN ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Bonu.

2. ARTUR RUSEK RUN zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku. W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

3. Niewykorzystanie Bonu w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

4. ARTUR RUSEK RUN nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Bonu Użytkownikowi/Klientowi.

 

X. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem ARTUR RUSEK RUN, Strony starają się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, w związku z zawartą umową   


                          

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fun&run studio (RUN Artur Rusek, ul. Hufcowa 8a/28, 94-107 Łódź, NIP: 727-240-26-38)

Kontakt z Administratorem danych: 

o  tel.: +48 513 107 349

o  e-mail: artur.rusek@funrunstudio.pl

o  adres do korespondencji: ul. Hufcowa 8a/28, 94-107 Łódź

2.    Jeżeli Pani/Pan nie przekazał swoich danych osobowych Administratorowi, Administrator danych uzyskał je ze źródeł ogólnie dostępnych lub od swojego kontrahenta w związku  z realizacją umowy.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej umowy.

4.    Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat) oraz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji – ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

7.    Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

o  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi – zgodnie z art. 15 RODO,

o  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO.

8.    W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w fun&run studio (RUN Artur Rusek) Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do fun&run studio (RUN Artur Rusek) ul. Hufcowa 8a/28, 94-107 Łódź

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.