Kiedy fotografuję, to w rzeczywistości szukam odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem”?